Algemene voorwaarden zangles

Written by Super User

Algemene voorwaarden

  • Er worden 5 lessen per keer afgenomen, gefactureerd en ingepland. Uitzonderingen in overleg.
  • Afmelden (bijv. wegens ziekte) dient minimaal 24 uur voor aanvang van de les telefonisch of per Whatsapp te worden gedaan. Als de afmelding te laat is, wordt de betreffende les beschouwd als een reguliere les en wordt deze ook gefactureerd.
  • Als de les op tijd is afgezegd kan deze worden ingehaald. Per 10 lessen is maximaal 1 les in te halen.
  • De lessen dienen binnen 6 maanden te worden afgenomen en komen anders te vervallen. Er vindt dan geen restitutie plaats.
  • Er is geen sprake van een opzegtermijn.
  • Bij tussentijdse opzegging vindt er geen restitutie plaats.